Duchovní služba ve FNOL v současné podobě funguje od roku 2009. Služba nemocničních kaplanů je nedílnou součástí komplexní péče o pacienty, jejich blízké a v neposlední řadě i o personál v nemocnici.