Kdo je nemocniční kaplan

„Nemocniční kaplan“ je mezinárodní označení osoby, která vykonává duchovní péči ve zdravotnických, příp. sociálních, službách a hospicích. Působí na základě pověření daného svou církví a smlouvy s nemocnicí.

V náročných obdobích nemoci si člověk pokládá otázky po smyslu života, nemoci, utrpení, umírání, smrti, víry, ale i otázky týkající se kvality dosavadního života. Tyto otázky často vzbuzují touhu po sdílení, smíření či odpuštění. Nemocniční kaplan na tyto potřeby reaguje, služba slouží všem pacientům bez rozdílu, na jejich úrovni a způsobem, jakým oni potřebují.