Nemocniční kaple

Každou neděli od 13:30 hodin se pro pacienty konají v nemocniční kapli v přízemí „modré budovy“ (budova A) pravidelné bohoslužby:

Nemocniční kaple:

  • každou neděli mše svatá ve 13:30 hodin, příležitost k svátosti smíření od 13:10 hodin
  • k modlitbě a ztišení otevřena od 6:00 do 20:00 hodin