Nemocniční kaple

Každou neděli od 13:30 hodin se pro pacienty konají v nemocniční kapli v přízemí „modré budovy“ chirurgického komplexu (budova A) pravidelné bohoslužby:

Nemocniční kaple:

  • každou neděli mše svatá ve 13:30 hodin, příležitost k svátosti smíření od 13:10 hodin
  • k modlitbě a ztišení otevřena od 6:00 do 20:00 hodin
  • v úterý od 15:00 do 16:00 hodin - možnost setkání s nemocničním kaplanem a výpůjčky křesťanské duchovní literatury