Jak to vidí pacienti

Úryvky z dopisů pacientů:

… „Dále bych chtěla vyzvednout práci pastorační sestry a nemocniční kaplanky Marušky, která se svým lidským a milým přístupem zasloužila o obnovení mé psychické pohody, která byla z předešlého zařízení hodně pošramocena. Netušila jsem, jak práce nemocniční kaplanky může mít obrovský vliv na znovunabytí zdraví.“…

------------------

… „Byla jsem ve stavu, kdy jsem věděla, že tuto situaci nezvládnu sama. Požádala jsem o duchovní pomoc. Mnoho odpovědí mně pomohl najít nemocniční kaplan Jarek Křivánek. Jeho pomoc nebyla jen duchovní, ale i lidská. Tím, že se pan Křivánek dokázal vcítit do běžných lidských starostí, měl dokonalý nadhled a mohli jsme si povídat o duchovních, duševních i běžných věcech současného dění. Tím mi velice pomohl.“…