Poslání nemocničních kaplanů

Nemocniční kaplan nabízí doprovázení v období nemoci, rozhovor o tématech, která určuje pacient, čtení z Bible a jiné literatury, modlitbu, na požádání zprostředkuje návštěvu kněze pro udělení svátostí.

Kromě poskytování služby na vyžádání přicházejí kaplani po dohodě s vedením klinik na některá oddělení s aktivní nabídkou péče nemocným.

Služba dále zahrnuje:

  • starost o nemocniční kapli, která se nachází v přízemí tzv. „modré budovy“
  • (v úterý od 15:00 do 16:00 je zde k dispozici nemocniční kaplan, v neděli v 13:30 mše svatá, příležitost ke svátosti smíření v 13:10)
  • přímluvnou modlitbu - do schránky v kapli je možné vkládat své prosby, které jsou zahrnovány do modliteb i přímluv při nedělní mši svaté sloužené v kapli
  • zabezpečení praxí a poskytování konzultací a stáží nemocničním kaplanům a zdravotníkům z jiných nemocnic
  • provoz Poradny Hořec