Poslání nemocničních kaplanů

Služba nemocničních kaplanů

  • je součástí komplexní péče o pacienty, jejich blízké i personál
  • poskytuje lidskou a duchovní blízkost, naslouchání, rozhovor a modlitbu
  • na požádání zprostředkuje návštěvu kněze nebo duchovního z registrovaných církví a náboženských společností v ČR, včetně možnosti slavení svátostí

Služba dále zahrnuje:

  • péči o nemocniční kapli, která se nachází v přízemí budovy A (tzv. „modré budovy")
  • v neděli v 13:30 je mše svatá a příležitost ke svátosti smíření v 13:10
  • přímluvnou modlitbu - do schránky v kapli je možné vkládat své prosby, které jsou zahrnovány do modliteb i přímluv při nedělní mši svaté sloužené v kapli
  • zabezpečení praxí a poskytování konzultací a stáží nemocničním kaplanům a zdravotníkům z jiných nemocnic
  • provoz Poradny Hořec