Nemocniční kaplani uctí Památku zesnulých na vzpomínkovém setkání

1. 11. 2021

V úterý 2. listopadu si připomínáme Památku zesnulých, lidově Dušičky. V tento den vzpomínáme na všechny blízké, děkujeme za jejich životy, připomínáme si naše předky a kořeny. Nemocniční kaplani při této příležitosti chystají vzpomínkové shromáždění nazvané Vzpomínat s láskou, které se uskuteční ve středu 3. 11. 2021 od 14 hodin u nemocniční kaple v budově A (monobloku) Fakultní nemocnice Olomouc. Vedle úvodního slova a krátkého zamyšlení kaplani připravují kulturní a duchovní program i rozžíhání svící za ty, které příchozí nosí v srdci. Srdečně zváni jsou nejen zdravotníci a pacienti, nýbrž všichni, kteří chtějí uctít památku zesnulých.

Více o činnosti nemocničních kaplanů se dozvíte na kaplani.fnol.cz.